Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt. „Samorząd terytorialny. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, która odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2020 r. w Kielcach. Konferencja będzie podstawą do dyskusji środowisk naukowych, partnerów gospodarczych, przedstawicieli samorządu terytorialnego, którym bliskie są zagadnienia związane z kształtowaniem i monitorowaniem procesów rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie.

Celem konferencji jest prezentacja dorobku środowiska naukowego, a także dyskusja na temat przemian społecznych i gospodarczych zachodzących zarówno na poziomie lokalnym jak i regionalnym. Ponadto konferencja będzie okazją do zaprezentowania po raz pierwszy Rankingu Gmin województwa świętokrzyskiego.

Ideą Rankingu Gmin jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie województwa świętokrzyskiego. Ocenie poddane zostały wszystkie gminy województwa świętokrzyskiego. Mamy nadzieję, że organizowany corocznie Ranking Gmin będzie przedsięwzięciem wprowadzającym do publicznej debaty zasadę oceny samorządów przy pomocy miar ekonomicznych.

Konferencja skierowana jest m.in. do pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z kraju i zagranicy, doktorantów i studentów, przedstawicieli władz samorządowych i przedstawicieli praktyki gospodarczej.

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji
dr hab. prof. UJK Andrzej Pawlik

 

 „Samorząd terytorialny. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”,

DATA I MIEJSCE

Konferencja odbędzie się w dn. 22 kwietnia 2020 r.

w Centrum Biznesu i Przedsiębiorczości, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Ul Uniwersytecka  15

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Formularz zgłoszeniowy


  KobietaMężczyzna


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowej wysłanej przez Konsorcjum Naukowo Edukacyjne S. A. z siedzibą w Kielce (25-305) ul. Wesoła 19 lok.3 zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204z zm.)

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne S. A. z siedzibą w Kielce (25-305) ul. Wesoła 19 lok.3

  Przetwarzamy Twoje dane w celu przyjęcia Twojego zgłoszenia na konferencję (podstawa przetwarzania danych to podjęcie działań na żądanie strony, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do zawarcia umowy, jeśli dojdzie do jej zawarcia – to przez czas trwania Umowy, a jeśli nie dojedzie do jej zawarcia – niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane. Po tym czasie Twoje dane mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby zrealizować Twoje zgłoszenie na Twoje pytanie.

  Jeżeli wyrazisz dodatkową zgodę na przesyłanie Ci informacji handlowych drogą elektroniczną, celem przetwarzania Twoich danych będzie marketing, w tym wysyłanie newsletteru (podstawa prawne przetwarzania danych – Zgoda) Twoje dane przetwarzane będą na zasadzie dobrowolności i będą przechowywane tylko do momentu rezygnacji z usługi „newsletter” lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W każdym momencie możesz wycofać zgodę na przesyłanie przez nas informacji handlowych. W tym celu wystarczy wysłać maila o treści „rezygnacja z newslettera” na skrzynkę bądź bezpośrednio w siedzibie Administratora – poprzez formularz rezygnacji a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń

  Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.