Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt. „Samorząd terytorialny. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, która odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2020 r. w Kielcach. Konferencja będzie podstawą do dyskusji środowisk naukowych, partnerów gospodarczych, przedstawicieli samorządu terytorialnego, którym bliskie są zagadnienia związane z kształtowaniem i monitorowaniem procesów rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie.

Celem konferencji jest prezentacja dorobku środowiska naukowego, a także dyskusja na temat przemian społecznych i gospodarczych zachodzących zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym. Ponadto konferencja będzie okazją do zaprezentowania po raz pierwszy Rankingu Gmin Województwa Świętokrzyskiego oraz dyskusji naukowców i praktyków nad determinantami kształtującymi współczesny rozwój społeczno-gospodarczy w różnej skali przestrzennej.

Ideą Rankingu Gmin jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie województwa świętokrzyskiego. Ocenie poddawane zostały wszystkie gminy województwa świętokrzyskiego. Zamiarem Autorów jest aby organizowany corocznie Ranking Gmin stał się przedsięwzięciem wprowadzającym do publicznej debaty zasadę oceny samorządów przy pomocy miar ekonomicznych.

Konferencja skierowana jest m.in. do pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z kraju i zagranicy, doktorantów i studentów, przedstawicieli władz państwowych, samorządowych oraz specjalnych stref ekonomicznych,  pracowników Urzędów Gmin, Starostw Powiatowych, przedsiębiorców i przedstawicieli praktyki gospodarczej.