Ważne Terminy

Termin zgłoszenia (online przez Formularz rejestracyjny, na stronie konferencyjnej samorzad2020.konsorcjum.edu.pl

Termin nadesłania pełnych tekstów do 30 kwietnia

Termin wnoszenia opłaty 22 marca

Konferencja 22 kwietnia 2020 r.

Zgłoszenie Uczestnictwa

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o nadesłanie zgłoszenia uczestnictwa w formie online, wraz z tytułem referatu i streszczeniem, do 22 marca 2020.

Referaty

Osoby zainteresowane publikacją mają szansę opublikować referat w  monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo umieszczone w wykazie MNiSW z dnia 9 styczna 2019 r. ujmującym wydawnictwa publikujące recenzowane monografie naukowe (rozdział w monografii 20 pkt).

Pełny tekst referatu należy przesyłać do 30 kwietnia 2020 pocztą elektroniczną, e-mail: forum@konsorcjum.edu.pl

Koszt Uczestnictwa

Opłatę konferencyjną w wysokości 250 zł (opłata 1-dniowy udział w konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad) należy uiścić do 22 marca 2020 r. na poniżej wskazane konto bankowe

41 1050 1416 1000 0090 8083 9435

z dopiskiem „Samorząd 2020”, imieniem i nazwiskiem uczestnika.

Miejsce Konferencji

Centrum Biznesu i Przedsiębiorczości s. 1.18

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ul Uniwersytecka 15

Języki Konferencji

polski, angielski