Komitet Organizacyjny Konferencji

Andrzej Pawlik, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Paweł Dziekański, Sekretarz Konferencji

Adrian Lipa

Urszula Karpińska