Pod honorowym patronatem

Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

Andrzej Bętkowskiego