Rada Programowa Konferencji

prof. LANGE Christopher S., D.Phil. (Oxon), State University of New York

dr BALASHOV Eduard, Dyrektor Biura ds. Współpracy Międzynarodowej, Uniwersytetu Narodowego “Akademia Ostrogska”  (Ukraina)

dr DE ANDRADE GAMA Isabela, Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (Brazilia)

GOLOVKO Oleg, Prezes Wydawnictwa Helvetica z Odessy (Marszałek Publishing Group)

prof. dr hab. KOZAK Liudmyla, Dziekan Wydziału Ekonomiki Uniwersytetu Narodowego “Akademia Ostrogska”  (Ukraina)

prof. dr hab. PASICHNYK Ihor, Rektor Uniwersytetu Narodowego “Akademia Ostrogska”  (Ukraina)

prof. SHAPOSHNYKOV Kostiantyn S., Black Sea Research Institute of Economy and Innovation (Ukraina)

VIKHIAIEV Mykhaila, dyrektor Center for Ukrainian and European Scientific Cooperation

dr DZIEKAŃSKI Paweł, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

prof. dr hab. JUSZCZYK Sławomir, Szkoła Głown Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. KORENIK Stanisław, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

mgr MATEJKIEWICZ Stanisław, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach

prof. UJK dr hab. MISZTAL Piotr,  Kierownik Katedry Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

prof. UEK dr hab. MOLENDOWSKI Edward, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. UJK dr hab. PAWLIK Andrzej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

prof. UE,  dr hab. RYNIO Dorota, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. SZYMLA Zygmunt, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. UE,  dr hab. ZAKRZEWSKA-PÓŁTORAK Alicja, Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Samorządu Terytorialnego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu